Visuotinis LMŽD narių suvažiavimas

2017-04-12

2017 m. vasario 8 d. įvykusiame draugijos Tarybos posėdyje buvo nutarta sušaukti visuotinį draugijos narių suvažiavimą ir patvirtinti tokią jo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę:

Data: 2017 m. balandžio  mėn. 21 d. (penktadienis);

Vieta: Viešbutis KAROLINA, VIP konferencijų salė 1 aukšte (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius);

Laikas: suvažiavimo pradžia 11 val., dalyvių ir svečių registracija nuo 10 val.;

Darbotvarkė:

1.    Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos ataskaitos tvirtinimas.

2.    Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

3.    Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos metinės finasinės atskaitomybės tvirtinimas.

4.    Siūlomų medžioklę ir mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų aptarimas.

5.    Suvažiavimo nutarimo priėmimas.

6.    Einamieji klausimai.

Reminatis Draugijos įstatais, visuotinis draugijos narių suvažiavimas rengiamas vieną kartą per metus, ne vėliau kaip praėjus 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos. Į suvažiavimą kviečiami visi Draugijos narių atstovai.