Visuotinis Draugijos narių suvažiavimas

2018-04-09

2018 m. sausio 17 d. įvykusiame draugijos Tarybos posėdyje buvo nutarta sušaukti visuotinį draugijos narių suvažiavimą ir patvirtinti tokią jo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę:
Data: 2018 metų balandžio 25 d. (trečiadienis);
Vieta: Konferencijų centras ,,Karolina" (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius), I a. salė;
Laikas: suvažiavimo pradžia 11 val., dalyvių ir svečių registracija nuo 10 val.;
Suvažiavimo darbotvarkė:
1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos ataskaitos tvirtinimas.
2. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
3. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos metinės finasinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Diskusija: Draugijos struktūros ir veiklos stiprinimo planų aptarimas.
5. Diskusija: stambiųjų plėšrūnų populiacijų valdymas Lietuvoje.
6. Suvažiavimo nutarimo priėmimas.
7. Einamieji klausimai.