Priminimas dėl medžiojamųjų žvėrių apskaitos pagal pėdsakus sniege

2021-02-19

 

 


Priminimas dėl medžiojamųjų žvėrių apskaitos pagal pėdsakus sniege

Šį savaitgalį į Lietuvą ateina atolytis ir keisis sniego danga. Todėl, tiems kurie nesuspėjo, dar yra galimybė atlikti medžiojamųjų žvėrių apskaitą pagal pėdsakus sniege.

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną sausio – kovo mėnesiais atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką. Medžioklės plotų naudotojai atlikdami medžiojamųjų gyvūnų apskaitą turi pildyti apskaitos metodikos 5  priede nustatytos formos apskaitos anketą. Apskaitos metu užpildytos anketos duomenis per 10 dienų būtina perkelti į elektroninę duomenų pildymo formą.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas apie pradedamą (planuojamą) vykdyti apskaitą, taip kaip ir apskaitos duomenys, pateikiamas užpildant informaciją elektroninėje duomenų pildymo formoje.

Siunčiame nuorodą į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapyje patalpintą informaciją apie medžiojamųjų žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege:

https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biologines-ivairoves-apsauga/zveriu-apskaita;

Čia rasite Apskaitos pradžios pranešimo ir apskaitos elektroninė duomenų pildymo forma, mokomąją medžiagą (vaizdo įrašas), kaip pateikti apskaitos duomenis į elektroninę duomenų pildymo formą. Taip pat nurodyti atsakingo darbuotojo kontaktai pasiteiravimui, iškilus sunkumams.

Nepamirškime: vykdant apskaitas turime laikytis visų karantino metu galiojančių saugos reikalavimų ir apribojimų.


...