Pietvakarių regiono medžioklės trofėjų paroda Alytuje

2017-04-05

Alytuje atidaryta Pietvakarių Lietuvos regiono medžioklės trofėjų paroda, kuri veiks iki š.m. balandžio 23 d. Parodos ekspozicija įrengta atnaujintame Alytaus kraštotyros muziejuje, adresu Savanorių g. 6, Alytus. Parodos lankymas antradieniais-penktadieniais 9 - 18 val, šeštadieniais 9 - 15 val. Sekmadieniais ir pirmadieniais muziejus nedirba.

 

„Ši pa­ro­da pa­tvir­ti­na, jog miš­kuo­se me­džio­to­jų tau­so­ja­mų žvė­rių tik gau­sė­ja ir jų ko­ky­bė ge­rė­ja. Įspū­din­gų tro­fė­jų pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei - tar­si ant­ra­sis žvė­rių gy­ve­ni­mas. Ar ge­riau, kad tie žvė­rys iš ba­do, li­gos ar dėl su­si­ža­lo­ji­mų žū­tų ir su­pū­tų, ar ge­riau pa­vie­šin­ti, ką mes tu­ri­me ir kuo rū­pi­na­mės?" -  E.Dai­naus­kas.

 

Straipsnis apie parodą