Netektis...

2021-01-15

 

Sausio 15d. Lietuvos medžiotojų bendruomenė neteko šviesaus žmogaus, gamtos mylėtojo, medžioklės tradicijų puoselėtojo ir saugotojo, bendruomenės švietėjo bei iniciatoriaus - Artūro Čalutkos. Visi jį puikiai žinome kaip „Tauro rago" laidos veidą ir įkūrėją. Ši laida jau nuo 1994 m. iš tiesų turi didelę reikšmę šviečiant visuomenę medžioklės tema, ir ne tik Lietuvos, nes „Tauro rago" kolektyvas jau senokai bendradarbiauja su Rusijos medžioklės kanalais ir kuria bendras laidas.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, bei visa medžiotojų bendruomenė išreiškia giliausią užuojautą Artūro šeimai bei artimiesiems.

Su didžiausia pagarba LMŽD pirmininkas Jonas Talmantas