NETEKTIS

2022-09-05

2022 m. rugsėjo 2 dieną netikėtai užgeso ilgamečio Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos nario, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos nario, ilgamečio Akmenės medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko Jono Isajevo gyvybė.

Lai velioniui būna dosnūs amžinieji medžioklės plotai.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos bendruomenė reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.

 

Atsisveikinimas su velioniu 2022.09.05. (pirmadienį) nuo 15 valandos. Urna pašarvota Naujosios Akmenės laidojimo namų didžiojoje salėje (Respublikos g. 26).

Laidotuvės 2022.09.06. (antradienį) 10 valandą šv.Onos bažnyčioje (K.Kasausko g.5). Laidojamas Alkiškių kapinėse.