Netekome dar vieno ilgamečio mūsų bendruomenės nario...

2021-01-16

In Memoriam Irenai Andriuškevičienei

1934 08 01 - 2021 01 14

Sausio 14 Anapilin iškeliavo ilgametė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narė ir darbuotoja Irena Andriuškevičienė.

Nuo 1957-ųjų,  net keturis dešimtmečius  Irena buvo Rokiškio medžiotojų bendruomenės lyderė. Gilūs jos veiklos pėdsakai, telkiant į draugišką ir veiklų būrį rokiškėnus medžiotojus, saugant ir gausinant Rokiškio krašto gyvūniją, dar ilgai primins kraštiečiams šią neeilinę moterį.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija reiškia nuoširdžią užuojautą Irenos šeimai ir artimiesiems