Nauja medžioklės taisyklių redakcija!!!

2020-10-15
Gerbiamieji medžiotojai, šiandien taip pat įsigalioja keletas pakeitimų medžioklės taisyklėse, tad visus kviečiame susipažinti su papildytu teisės aktu:

Sulaukiame daugybės skambučių ir klausimų iš medžiotojų bendruomenės dėl naujų taisyklių ir iš esmės pridarytos sumaišties, kuri AM buvo labai "politiškai" patiekta ant pusryčių lėkštelės tą pačią dieną, kuomet prasideda varyminių medžioklių sezonas. Gaila, jog projektai derinami mėnesių mėnesiais, ir galiausiai, gaunamas štai toks rezultatas, kuomet mes patys liekame kvailių vietoje...

Šiandien mes turime laikytis naujausios medžioklės taisyklių redakcijos, kokia ji bebūtų: visą aktualią suvestinę rasite paspaudę nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104124/asr
Medžiotojai, būkite kantrūs, ir teikite savo pastabas bei įžvalgas, mes tikrai dirbame ta linkme, jog visa ši painiava bent jau atrodytų logiškai.