Nauja medžiojamųjų gyvūnų apskaitos metodika

2018-02-14

Aplinkos ministras pasirašė įsakymą Nr. D1-98, kuriuo pakeičia Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisykles ir atnaujina stambiųjų plėšrūnų bei kanopinių žvėrių apskaitos metodiką.