Medžiotojus vienijančios organizacijos kreipėsi į aplinkos ministeriją su prašymu inicijuoti galimybę medžiotojams vykti į kitas savivaldybes vykdyti medžioklės veiklos

2021-01-05

MEDŽIOTOJŲ ASOCIACIJOS VIENIJANČIOS MEDŽIOTOJŲ KLUBUS IR BŪRELIUS

 

 

Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos

Ministrui Simonui Gentvilui

 

2021-01-05

VILNIUS

 

Medžiotojų asociacijos vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjunga ir Lietuvos medžiotojų draugija kreipiasi į aplinkos ministeriją su prašymu inicijuoti galimybę medžiotojams karantino metu vykti į kitą savivaldybę vykdyti medžioklės veiklos. Organizacijos nerimauja dėl susidariusios padėties. Vyriausybė nutarė pratęsti judėjimo tarp savivaldybių suvaržymus iki sausio pabaigos, todėl atnaujinti su medžiokle susijusias veiklas medžiotojai neturi jokių galimybių. Yra tokių klubų, kurių plotuose dabartinėmis sąlygomis gali medžioti tik keli klubo nariai, ir tai labai apsunkina vykdyti įsipareigojimus ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nustatytas pareigas medžiotojų klubams ir būreliams. Nustatyti medžiojamųjų žvėrių sumedžiojimo limitai toli gražu nėra įvykdyti, o nustatyti limituojamų medžiojamųjų gyvūnų medžioklės terminai daugeliu atvejų artėja prie pabaigos, medžiotojai negali vykdyti žvėrių apskaitos ir kitų nustatytų medžioklės įstatymo pareigų. Individuali medžioklė tikrai gali būti vykdoma ir medžiotojams vykstant medžioti į medžioklės plotų vienetus esančius kitose savivaldybes. Manome, kad medžiotojai, atvykę iš kitos savivaldybės, tikrai sąmoningai nekontaktuos su kitais asmenimis, laikysis visų numatytų karantino reikalavimų bei rekomendacijų. Savo ruoštu pateiktume medžiotojų klubams ir būreliams rekomendacijų sąrašą medžiotojams, kurie važiuodami medžioti į medžioklės plotus kitoje savivaldybėje atitinkamai pasiruoštų, jog būtų išvengta visų įmanomų kontaktų, kad medžioklės dokumentai būtų iš anksto paruošti ir būtų įvykdyti visi nustatyti reikalavimai. Šį rekomendacijų sąrašą paskelbtumėme viešai.

Labai tikimės, jog ši situacija bus įvertinta ir priimti teigiami sprendimai. Negalėdami vykdyti savo veiklos ir apsaugoti medžioklės plotų vienetų, medžiotojai užleidžia teritorijas brakonieriams, kurių suaktyvėjimas tikrai pastebimas šiuo metu. Taip pat neįvykdyti nustatyti medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitai gresia dideliais nuostoliais miškų ūkiui ir žemės ūkiui ateinančius sezonus. Negalėdami tinkamai įvertinti ir vykdyti apskaitos turėsime labai abejotinus rezultatus kitą medžioklės sezoną. Vertinti ir nustatinėti medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitus ir žalų kompensavimo mechanizmus bus taip pat sudėtinga. Taip pat negalima nepaminėti ir žvėrių migracijos, bei padaugėjusių eismo įvykių skaičiaus susijusių su susidūrimais su medžiojamaisiais gyvūnais, kai medžiotojai iškviesti privalo vykti į eismo įvykio vietą pašalinti medžiojamųjų gyvūnų gaišenas.

Šie du mėnesiai bus iš tiesų kritiniai, ir medžioklės nevykdymas šiuo periodu turės ilgalaikį neigiamą poveikį ateityje.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Jonas Talmantas

Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ prezidentas Raimondas Ribačiauskas

Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas Mažėtis

Lietuvos medžiotojų draugijos direktorius Gediminas Vaitiekūnas