Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos posėdis

2020-05-25

Gegužės 22 d. vyko Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išplėstinis posėdis nuotoliniu būdu. Džiugu, kad posėdžio metu medžiotojų kolektyvus vienijančios organizacijos laikėsi vieningos bendros pozicijos.

Posėdžio svarbiausi nutarimai:

- dėl medžioklės su lankais, dėl medžioklės saugomose teritorijose ir dėl medžioklės tamsiu paros metu su šunimis bus sprendžiama sudarytose darbo grupėse;

- neliks stirnų ir danielių limitų, stirninai bus medžiojami nuo gegužės 1 d.;

- saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas vyks kas trejus metus;

- statant bokštelį bus reikalinga sutartis su žemės ir miškų savininkais;

- suvienodinti tauriųjų elnių ir briedžių patinų medžioklės terminai;

- nutraukus sužeisto gyvūno (saugomos rūšies) kančias, medžiotojai, suderinus su aplinkosauga, galės pasiimti produkciją;

- bus galima naudoti prožektorius medžiojant lapes, invazinius žvėris tykojimo būdu arba ieškant sužeistų žvėrių.

Posėdžio metu priimti nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.