Medžioklės taisyklių pakeitimai

2018-05-10

Aplinkos ministras pasirašė įsakymą Nr. D1-365 dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių pakeitimo.