Medžioklės lapai

2019-03-20

Primename, kad pagal Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-588 2.2. punktą, medžioklės lapai, iki 2018 m. birželio 30 d. nustatyta tvarka pažymėti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūroje, gali būti naudojami iki 2019 m. balandžio 1 d.

 

Dėl naujų medžioklės lapų antspaudavimo prašome kreiptis į artimiausią aplinkos apsaugos inspekciją.

 

Medžioklės lapo forma, patvirtinta AM įsakymu 2014 m. sausio 30 d. Nr. D1- 81 (suvestinė redakcija nuo 2018 05 15).