LMŽD visuotinis narių suvažiavimas

2019-03-15

2019 m. kovo 6 d. įvykusiame draugijos Tarybos posėdyje buvo nutarta patvirtinti tokius Draugijos visuotinio narių suvažiavimo datą, vietą ir darbotvarkę:

  • Data: 2019 metų balandžio 18 diena, 11 valanda.
  • Vieta: Vilnius, Sausio 13-osios g. 2, konferencijų centras ,,Karolina";
  • Darbotvarkė:

1.        Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos ataskaitos tvirtinimas.

2.        Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

3.        Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4.        Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko rinkimai likusiam kadencijos laikui.

5.        Dėl Garbės pirmininko vardo suteikimo Broniui Bradauskui.

6.        Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos įstatų pakeitimas.

7.        Suvažiavimo nutarimo priėmimas.

8.        Dėl Gedimino Vaitiekūno atsistatydinimo prašymo ir jo atšaukimo iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos (G.Vaitiekūno prašymas gautas po tarybos posėdžio)

9.        Einamieji klausimai.

 

Reminatis Draugijos įstatais, visuotinis draugijos narių suvažiavimas rengiamas vieną kartą per metus, ne vėliau kaip praėjus 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos. Į suvažiavimą kviečiami visi Draugijos narių atstovai. Kiekvienas Draugijos narys (miesto ar rajono draugija, sąjunga ar skyrius) suvažiavime turi vieną balsą, t.y. su balso teise Draugijos narį gali atstovauti tik vienas asmuo - faktinis vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Be balso teisę turinčių atstovų į Draugijos suvažiavimą kviečiami Draugijos Tarybos nariai, Revizijos ir kitų komisijų nariai, rajonų ir miestų draugijų, sąjungų ar skyrių darbuotojai bei valdymo organų nariai.