Esminiai medžioklės taisyklių pakeitimai pagal 2020-05-08 Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-268

2020-05-12

Esminiai medžioklės taisyklių pakeitimai pagal 2020-05-08 Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-268

1. Medžiojamųjų gyvūnų jaunikliai – medžioklės sezono metu gimę (atvesti, išsiritę) medžiojamieji gyvūnai iki kito medžioklės sezono pradžios. [anksčiau buvo jaunikliai tie, kurie gimę nuo balandžio iki kitų mėtų kovo].

2. Medžioklės sezonas – laikotarpis nuo vienų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. (įskaitytinai).

3. Trukdymas medžioti, sąvoka – aktyvūs asmenų veiksmai medžioklės plotuose, kuriais jie siekia neleisti medžioklės plotų naudotojui teisėtai medžioti, naudotis kitomis Medžioklės įstatymo jam suteiktomis teisėmis arba vykdyti šiame įstatyme numatytas pareigas.

4. Trukdymas medžioti – įtrauktas draudimas bet kaip trukdyti medžioti.

5. Saugumo egzaminas. Kas treji metai medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą [organizacijos gali testuoti ne tik savo narius]. Patikrinimai atlikti iki šių pakeitimų galioja tiek kiek nurodytą jų atžymoje.

6. Medžioklinius prožektorius, kurių šviestuvas žibintas pritaisytas prie šautuvo (leidžiama naudoti medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras tykojant, su šunimis arba ieškant sužeistų žvėrių). [anksčiau buvo leidžiama tik šernų medžioklei].

7. Medžioklė katilu - kai medžiotojai stovi arba eina į centrą, apsupę tam tikrą atvirą lauko plotą [anksčiau buvo, kad tik eina].

8. Šunys – šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui parengti arba lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama visus metus. [anksčiau buvo nustatyti terminai].

9. Terminai-

9.1. Panaikino specialius selekcininkams nustatytus terminus.

9.2. Lapes, mangutus ir kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. [buvo iki balandžio 15 d.]

9.3. Briedžius patinus nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d [buvo iki gruodžio 15 d.]

9.4. Briedžių pateles nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. [buvo iki lapkričio 15d.]

9.5. tauriuosius elnius pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d. [buvo iki sausio 15 d.]

9.6. Stirninus - nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d. [buvo nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d.]

9.7. pilkuosius kiškius – nebeliko ribojimo rengti tik 2 medžiokles.

10. akivaizdžiai sergantis gyvūnas – jo kančias ne medžiojimo termino metu galima nutraukti taip pat kaip ir sužeisto gyvūno. Privaloma fiksuoti vaizdo fiksavimo priemonėmis ir paprašius nusiųsti AAD pareigūnui.

11. Ataskaitos apie gyvūnus – teikiamos iki balandžio 15 d. [buvo iki balandžio 25 d.]

12. Medžioklės lapų pildymas – lape reikia pažymėti visus sumedžiotus gyvūnus prieš pradedant jų dorojimą arba išvežimą [anksčiau buvo taikoma tik dėl tų gyvūnų, kurie limituoti]. Apie elninių sumedžiotų gyvūnų ragų šakų skaičius reikia pažymėti lape [anksčiau buvo ir ragų apimtis, skėtra ir t.t.]. Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus neįrašyti lape – reiškia sumedžiota neteisėtai [anksčiau tai buvo taikoma tik neįrašius duomenų apie elninių patinų ragus ir šernų amžių bei lytį].

13. Leidimai ginklams – nebereikia medžioklės vadovui tikrinti leidimų ginklams, tik medžiotojų bilietus.

14. Liemenės - varovai turi vilkėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes [anksčiau buvo ir raudonos leidžiamos].

15. Šalinimas iš medžioklės - Medžioklės vadovas privalo šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojų nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje. [anksčiau galėjo arba šalinti arba ne, dabar privalo šalinti].

16. Limitai – limituojami lieka tik briedis, taurusis elnias, vilkas. [danieliai ir stirnos nebe limituojami].

17. Trofėjai – bebrų galvos įtrauktos į trofėjų sąrašą.

18. Šratai, grankulkės – draudžiama jais medžioti visus kanopinius žvėris [anksčiau buvo draudžiama tik briedžius ir elnius].

19. Medžioklės įrenginiai - draudžiama negavus žemės sklypo savininko sutikimo ar valdytojo leidimo arba nesudarius su juo atitinkamos sutarties dėl biotechninių priemonių taikymo ir stacionarių medžioklės įrenginių statymo bei eksploatavimo jo žemėje. [anksčiau draudžiami buvo visi įrenginiai, net ir laikini, dabar tik stacionarūs].