Naujienos

Kolega Tomas Būdelis ir jo įžvalgos, kas būtų jei medžiotojus pakeistų valstybės samdiniai...
Gerbiamieji medžiotojai, iki varyminių medžioklių teliko kelios dienos. Ta proga norime priminti, jog gegužės mėnesio medžioklės taisyklių redakcijoje yra punktas draudžiantis: 58.20. medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais bei grankulkėmis; Punkto pakeitimai: Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953 tai pat vertas paminėti ir sekantis punktas: 58.21. medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui; Visus raginame būti atsakingais medžiotojais. Saugokime ir gamtą, ir aplinkinius, ir save. Medžioklės taisyklių aktuali redakcija: https://e-seimas.lrs.lt/.../legalAct/lt/TAD/TAIS.104124/asr
Dėl susidariusios COVID-19 situacijos, pastarajame tarybos posėdyje buvo nutarta nukelti LMŽD 100-čio šventę planuotą Kėdainiuose į sekančius metus . Nutarta šią šventę rengti kartu su trofėjų paroda Renavo dvare. Tikslesnė informacija bei renginio data bus paskelbta netolimoje ateityje.
2020-10-03 CACIT tarptautinės varžybos (laukas+vanduo) kontinento vižlams
Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų paroda
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos šventės-medžioklinio šaudymo varžybų ,,LMŽD 100-čio" taurei laimėti rezultatai
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos šventė-medžioklinio šaudymo varžybos ,,LMŽD 100-čio" taurei laimėti
SEMINARAS ,,BRIEDŽIŲ IR T. ELNIŲ MEDŽIOKLĖ RUJOS METU‘‘
Medžiotojų ir medžiotojų-selekcininkų rengimo kursai
2020-08-27 KRYŽIAUS ŠVENTINIMO ŠVENTĖ
« atgal |1|...|3|4|5|6|7|...|12|...|17|...|22| pirmyn »