Naujienos

Aplinkos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limitus 2019-2020 metų sezonui.
Netekome garsaus visuomeninio veikėjo, humoristo, aistringo medžiotojo Vytauto Šerėno.
Vytauto Tamošiūno, buvusio ilgamečio Lietuvos Respublikos muitinės vyriausiojo kinologo, straipsnis, išspausdintas žurnalo "Mūsų girios" 2019 m. 3 numeryje.
Š. m. gegužės 12 d. Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugija rengia pėdsekių ir kraujasekių lauko bandymus.
Sveikinimai visiems bendražygiams šv. Velykų proga!
Balandžio 18 d. vykusiame Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių visuotiniame suvažiavime išrinktas naujas pirmininkas.
Balandžio 18 d. Vilniuje įvyks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Visuotinis draugijos narių suvažiavimas, kurio metu bus renkamas Draugijos pirmininkas likusiam kadencijos laikui (2 metams).
Prezidentė LR Aplinkos ministru paskyrė Kęstutį Mažeiką.
Lietuvoje baigėsi vilkų medžioklės sezonas. 2018-2019 m. medžioklės sezone sumedžioti 102 vilkai.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ir Lietuvos medžioklinių paukštinių šunų mylėtojų klubas „Vižlas‘‘ balandžio 27 d. Vilniaus raj., „Skalos“ medžiotojų klube (šalia Nemenčinės), rengia pavasarinius vižlų, mažųjų veislių įgimtų savybių bandymus ir Field trial Derbi jauniems britų vižlams.