2022 m. koeficientas už medžiojamuosius gyvūnus

2023-01-10

2023 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kaip ir kasmet paskelbė Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientus. https://am.lrv.lt/.../aplinkosauginiu-mokesciu-ir...

2022 m. koeficientas už medžiojamuosius gyvūnus yra 2,046.

Pažymėtina tai, kad 2021 m. šis koeficienatas buvo ženkliai mažesnis - 1,681.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis.

Mokestis už medžiojamuosius gyvūnus apskaičiuojamas ir mokamas pagal medžioklei naudojamų plotų dydį ir kategoriją, o mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija KIT709 pateikiama ir mokestis sumokamas valstybinei mokesčių inspekcijai ne vėliau kaip iki vasario 15 d.

Nustatytas koeficientas įvedamas mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 laukelyje Nr. 9.

Pagrindinis teisės aktas - Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1153/asr

VMI įmokų kodai:

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai1

Naudoti įmokos kodą 1001 (valstybinių gamtos išteklių mokestis priskiriamas prie VMI surenkamų mokesčių)

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

DEKLARACIJOS FORMA: http://deklaravimas.vmi.lt

https://deklaravimas.vmi.lt/.../Naujienos_kortele.aspx...

Primename, kad juridiniai asmenys deklaracijas teikia tik elektroniniu būdu.