2021–2022 m. medžioklės sezono limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitai kiekvienam medžioklės plotų naudotojui

2021-08-11

Atsisiųsti limitus

 

Pastebėjus neatitikimus bei galimas technines klaidas, prašome informuoti Aplinkos apsaugos agentūros Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ivanovienę tel. 8 706 68050, el. pašto adresu: jurgita.ivanoviene@aaa.am.lt.