Naujo numerio anonsas

 

Kviečia telktis

 

Balandžio pabaigoje įvykęs Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) suvažiavimas - buvo vienas iš svarbiausių įvykių bendruomenės nariams. Beje, į jį delegatų neatsiuntė 11 LMŽD narių, iš 47 dalyvavo 36 regioninių medžiotojų ir žvejų organizacijų delegatai. Be suvažiavimo kompetencijai priskiriamų organizacinių sprendimų, vadovų ataskaitų ir finansinės atskaitomybės tvirtinimo, daugiausia dėmesio skirta medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų iniciatyvoms, buvo raginama labiau telktis ir vieningai atstovauti bendruomenės interesus. Apie tai plačiau skaitykite suvažiavimo aprašyme žurnale.

Daugeliui klausimų buvo pritarta beveik vienbalsiai, labiausiai nuomonės išsiskyrė svarstant papildomą į suvažiavimo darbotvarkę įtrauktas klausimą dėl Gedimino Vaitiekūno atšaukimo iš LMŽD tarybos narių. Į suvažiavimo darbotvarkę šis klausimas įtrauktas keturių LMŽD tarybos narių (Evaldo Dainausko, Algimanto Kamičaičio, Algio Kubiliaus, Rolando Micevičiaus) prašymu. LMŽD Varėnos skyriaus pirmininkas R. Micevičius pateiktą pasiūlymą motyvavo tuo, kad G. Vaitiekūnas nepritaria draugijos veiklai, todėl prarado tarybos narių pasitikėjimą ir jam nebegali būti teikiama konfidenciali informacija, aptariama tarybos posėdžiuose. G. Vaitiekūnas neigė jam mestus kaltinimus, paaiškino savo pasiūlymo LMŽD tarybai aplinkybes - į suvažiavimo darbotvarkę įtraukti LMŽD pirmininko atsistatydinimo klausimą. LMŽD pirmininkas Bronius Bradauskas pritarė 4 tarybos narių iniciatyvai atšaukti G. Vaitiekūną iš draugijos tarybos narių bei pateikė papildomų argumentų, kurių esmė: esamai draugijos veiklai nepritariantys žmonės steigia ir gali steigti savo draugijas. Sprendimui atšaukti G. Vaitiekūną iš tarybos narių pritarė 22 delegatai, 4 „prieš", 8 susilaikė, tad sprendimas patvirtintas.

Gegužę įvyko dar vienas svarbus renginys - pirmasis LMŽD regioninėms draugijos priklausančių klubų ir būrelių vadovų susirinkimas. Apie šio susirinkimo sprendimus skaitykite žurnale.

Šiame numeryje taip pat rasite ir pirmą kartą pristatomą povandeninę rekordinę medžioklę, kurios laimikis - 160 kg „žuvytė", informaciją apie birželį prasidedančią trofėjų parodą net dvejuose dvaruose, medžioklės taisyklių pakeitimus, patarimų apie medžioklės būdus, šunų rengimą varyminėms medžioklėms, serbišką karabiną su vokiška spyna, egzotines keliones, medžiotojų reprezentatyvius renginius ir kitos įdomios bei naudingos informacijos.

 

Medžioklei ir žvejybai - valio!

 

Artūras Mankevičius

Žurnalo „Medžiotojas ir meškeriotojas" vyriausiasis redaktorius

tel. +370 6060 4881, el. paštas mmredakcija@gmail.com

 

 

 

 

Platinimas

Žurnalo "Medžiotojas ir meškeriotojas" individuali prenumerata priimama visuose "Lietuvos pašto" skyriuose arba tinklalapyje post.lt (leidinio kodas 5169), prenumerata.lt

Žurnalu jau prekiaujama ne tik didžiuosiuose prekybos centruose "Iki", "Maxima", "Norfa", "Prisma" bei "Rimi", bet ir "Čia Market", "Senukai", "Šilas", taip pat "Lietuvos spauda" ir R-Kiosk" spaudos kioskuose, "Lukoil" degalinėse. Žurnalą taip pat galima įsigyti didžiosiose ginklų parduotuvėse, medžiotojų ir žvejų draugijose bei skyriuose, redakcijoje. Pageidaujantys įsigyti 5 ir daugiau žurnalo egzempliorių, o taip pat norintys žurnalą platinti, kreipkitės į redakciją e. paštu mmredakcija@gmail.com arba tel. (85) 2629541.

 

Redakcija