Medžioklinių šunų, naudojamų medžioklėse varant, grupių sąrašas

 

Vienas iš populiariausių Lietuvoje medžioklės būdas yra kanopinių žvėrių medžioklė varant. Sakome, kad geras šuo pavaduoja 10 varovų. Tai rodo, kokią didelę reikšmę šunys turi kanopinių žvėrių medžioklėje varant. Suplanuotas ir gerai parengtas medžioklinių šunų naudojimas medžioklėje varant labai pagerina medžioklės rezultatą. Medžioklėse varant naudojami šunys link medžiotojų atveja žvėris dideliu greičiu ir atgal grįžta tik po ilgo laiko tarpo – tokia yra pasenusi Lietuvoje medžiotojų nuomonė. Tačiau visa tai yra tik organizacijos ir dresavimo klausimas. Medžioklinio šuns naudojimas medžioklėse varant reiškia daug daugiau nei jo paleidimas tam, kad jis lakstytų po varomą plotą.

Šuo, sekdamas pėdsakais, persekiodamas ir varydamas žvėris, privalo skalyti. Tai pagrindinis reikalavimas medžiokliniams šunims, naudojamiems kanopinių medžioklėje varant, turintis daug privalymų. Varant, kai nėra vizualaus kontakto, lieka akustinis. Iš skalijimo yra žinoma kas vyksta varymo metu: kur yra šuo, ką jis veikia, o iš skalijimo pobūdžio galima net spręsti ką jis varo. Skalijimas įspėja, perspėja medžiotojus, stovinčius linijoje ar stovėjimo vietose, kad jie pasiruoštų, nes artėja žvėris. Skalijančio šuns varomas žvėris sutelkia dėmesį atgal, į jį varantį šunį, o ne į priekį, į medžiotojų liniją ar numerius. Ir svarbiausia – šuo skalydamas varo lėtai. Rudolfas Frysas (Rudolf Frieβ) knygoje „Medžioklės užrašai“ (1923) teigė, kad „šuo, kuris seka pėdsakais skalydamas, negali greitai persekioti žvėries, o tik lėtai varyti, nes jis pusę plaučių naudoja lojimui išgauti, o kitą pusę – nosies darbui“.

Skalijimas sekant pėdsaku suteikią galimybę žvėriui susiorientuoti, kur yra šuo. Šuo neatsiras prieš žvėrį netikėtai, todėl persekiojami žvėrys juda palyginti ramiai ir lėtai. Taip persekiojami žvėrys dažnai sustoja paklausyti, kur yra šuo, o tai suteikia medžiotojams galimybę paleisti saugų ir mirtiną šūvį. Jeigu šuo, skirtas medžioklėms varant, loja tik matydamas žvėrį, tai jis visiškai netinka būti naudojamas medžioklėse varant. Dideli, tyliai ir greitai žvėris persekiojantis šunys, sukelia žvėrims paniką ir jie pradeda bėgti strimgalviais. Tik lėtas žvėrių judėjimas suteikia medžiotojams daugiau laiko teisingai įvertinti žvėrį ir paleisti taiklų šūvį.

Šunų skalijimas varant taip pat labai pagyvina medžioklę, daro ją emocingesne.

Teikiame medžioklinių šunų, naudojamų medžioklėse varant, grupių kontaktinių asmenų sąrašą.

Jeigu norite surengti gražią ir rezultatyvią medžioklę varant, prašome pasinaudoti šiuo sąrašu ir pasikviesti į pagalbą šių grupių medžiotojus su jų šunimis.

Šių grupių medžioklinių šunų vedliai yra su dideliu dalyvavimo medžioklėse varant patyrimu, o jų šunys – nuolat naudojami ir yra išbandyti daugkartinėse tokio pobūdžio medžioklėse.

Vedliai ir jų šunys atvyks ekipuoti, taip, kaip reikalauja Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 71.13. punktas „<...> Medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai privalo dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius drabužius arba galvos apdangalus ar liemenes, varovai - liemenes. Medžioklėje dalyvaujantis šuo apvelkamas ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemene arba jam uždedamas ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos antkaklis, arba šuo pažymimas kitu ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos elementu; <...>“. Visi šiose grupėse naudojami šunys su GPS sekimo sistemomis, taigi nereikės trukdytis ir ilgai jų laukti bei ieškoti.

MEDŽIOKLINIŲ ŠUNŲ, NAUDOJAMŲ MEDŽIOKLĖSE VARANT, GRUPIŲ SĄRAŠAS