Revizijos komisija

Draugijos ūkinei bei finansinei veiklai kontroliuoti yra sudaroma revizijos komisija, kuri ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Draugijos tarybos, etatinės tarnybos ūkinę bei finansinę veiklą, finansinės ir ūkinės drausmės laikymąsi, apskaitą bei atskaitomybę;

Revizijos komisijos narių skaičių nustato ir revizijos komisijos narius penkerių metų laikotarpiui renka Draugijos visuotinis narių suvažiavimas, kuriam revizijos komisija atsiskaito už savo veiklą.

Komisijos pirmininkas

Virgilijus Andrukonis  (Draugijos Molėtų skyriaus valdybos pirmininkas)

( 8 686 95247, * virgisa@freemail.lt

Nariai:

Vaclovas Četrauskas (Širvintų medžiotojų draugijos medžioklės žinovas)

( 8 611 30696, * sirvintumedziotojai@gmail.com

 

Nijolė Endrikaitienė (Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkė)

( 8 615 42391, * silutemzd@gmail.com