Komisijos

Revizijos komisija

Draugijos ūkinei bei finansinei veiklai kontroliuoti yra sudaroma revizijos komisija, kuri ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Draugijos tarybos, etatinės tarnybos ūkinę bei finansinę veiklą, finansinės ir ūkinės drausmės laikymąsi, apskaitą bei atskaitomybę;

Revizijos komisijos narių skaičių nustato ir revizijos komisijos narius penkerių metų laikotarpiui renka Draugijos visuotinis narių suvažiavimas, kuriam revizijos komisija atsiskaito už savo veiklą.

Komisijos pirmininkas Virgilijus Andrukonis  (Draugijos Molėtų skyriaus valdybos pirmininkas)

Nariai:

  • Vaclovas Četrauskas (Širvintų medžiotojų draugijos medžioklės žinovas)
  • Nijolė Endrikaitienė (Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkė)

Apdovanojimų komisija

· dr. Egidijus Bukelskis

· Virginijus Kantauskas

· Vytautas Klovas

· Algis Kubilius

· Algis Petrauskas

· Valdemaras Zakaras

Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisija

· Virgilijus Andrukonis

· Antanas Auglys

· Povilas Auglys

· doc. hb. dr. Linas Balčiauskas

· Mindaugas Balčiūnas

· dr. Rimantas Baleišis

· Evaldas Dainauskas

· Antanas Dargis

· Algimantas Kamičaitis

· Vilius Karpavičius

· Artūras Kibiša

· Sigitas Kupšys

· Vladas Maslinskas

· Rolandas Micevičius

· Gediminas Vaitiekūnas

· Petras Narbutas

· Algis Petrauskas

· Gintaras Stankevičius

· Vytautas Steponėnas

· Algimantas Juozas Šeškauskas

· Eugenijus Tijušas

· Antanas Truskauskas

· dr. Alius Ulevičius

· Valdemaras Zakaras

Medžioklinės šunininkystės komisija

· Vygantas Buzys

· Vytautas Kucevičius

· Aleksandras Kuleša

· Valdas Lakneris

· Vytautas Tamošiūnas

· Eugenijus Tijušas

Mėgėjų žvejybos komisija

· dr. Egidijus Bukelskis

· Vilmantas Graičiūnas

· Jonas Janušauskas

· Stasys Karečka

· Irutė Kazickienė

· Birutė Morkūnienė

· Viktoras Piskunovas

· Arūnas Pračkaila

· Tomas Virbickas