Komisijos

Revizijos komisija

Draugijos ūkinei bei finansinei veiklai kontroliuoti yra sudaroma revizijos komisija, kuri ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Draugijos tarybos, etatinės tarnybos ūkinę bei finansinę veiklą, finansinės ir ūkinės drausmės laikymąsi, apskaitą bei atskaitomybę ir teikia ataskaitą visuotiniam Draugijos narių suvažiavimui;

 

Nuo 2021 m. liepos 15 d. iki 2026 m. balandžio mėn.

Komisijos nariai:

 • Jonas Talmantas - Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos narys
 • Artūras Kibiša - Kauno medžiotojų sąjungos narys
 • Lionius Stanevičius - Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas

 

Apdovanojimų komisija

dr. Egidijus Bukelskis

Algis Kubilius

Jonas Talmantas

Valdemaras Zakaras

Mindaugas Baranauskas

Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisija

 • Virgilijus Andrukonis
 • Antanas Auglys
 • Povilas Auglys
 • doc. hb. dr. Linas Balčiauskas
 • Mindaugas Balčiūnas
 • dr. Rimantas Baleišis
 • Antanas Dargis
 • Juozas Davainis
 • Tadas Janušauskas
 • Algimantas Kamičaitis
 • Vilius Karpavičius
 • Artūras Kibiša
 • Sigitas Kupšys
 • Vladas Maslinskas
 • Rolandas Micevičius (komisijos pirmininkas)
 • Viktoras Piskunovas
 • Gintaras Stankevičius
 • Vytautas Steponėnas
 • Algimantas Juozas Šeškauskas
 • Eugenijus Tijušas
 • Antanas Truskauskas
 • dr. Alius Ulevičius
 • Gediminas Vaitiekūnas
 • Valdemaras Zakaras
 • Vitalija Zeleniūtė
 • Tomas Zubovas

 

Medžioklinės šunininkystės komisija

· Vygantas Buzys

· Vytautas Kucevičius

· Valdas Lakneris

· Vytautas Tamošiūnas

· Eugenijus Tijušas

Mėgėjų žvejybos komisija

· dr. Egidijus Bukelskis

· Vilmantas Graičiūnas

· Jonas Janušauskas

· Stasys Karečka

· Irutė Kazickienė

· Birutė Morkūnienė

· Viktoras Piskunovas

· Arūnas Pračkaila

· Tomas Virbickas