Komisijos

Revizijos komisija

Draugijos ūkinei bei finansinei veiklai kontroliuoti yra sudaroma revizijos komisija, kuri ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Draugijos tarybos, etatinės tarnybos ūkinę bei finansinę veiklą, finansinės ir ūkinės drausmės laikymąsi, apskaitą bei atskaitomybę ir teikia ataskaitą visuotiniam Draugijos narių suvažiavimui;

 

Nuo 2022 m. sausio 6 d. iki 2026 m. balandžio mėn.

Komisijos nariai:

Jonas Talmantas - Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos narys

Lionius Stanevičius - Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas


Apdovanojimų komisija

Laimonas Daukša (pirmininkas)

dr.Egidijus Bukelskis

Valdemaras Zakaras

 

 

 

 

Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisija

 

Artūras Kibiša (pirmininkas)

Virgilijus Andrukonis

Antanas Auglys

Povilas Auglys

Mindaugas Balčiūnas

Antanas Dargis

Juozas Davainis

Tadas Janušauskas

Algimantas Kamičaitis

Vilius Karpavičius

Sigitas Kupšys

Mindaugas Lepečka

Gintautas Liepuonis

Vladas Maslinskas

Neringa Micevičienė

Rolandas Micevičius

Viktoras Piskunovas
Gintaras Stankevičius

Eugenijus Tijušas

Antanas Truskauskas

Valdemaras Zakaras

Tomas Zubovas

 

Medžioklinės šunininkystės komisija

Vygantas Buzys

Vytautas Kucevičius

Valdas Lakneris

Ričardas Barzdenis

Šarūnas Bagdonas

Mėgėjų žvejybos komisija

dr. Egidijus Bukelskis

Vilmantas Graičiūnas

Irutė Kazickienė

Viktoras Piskunovas

Arūnas Pračkaila

Tomas Zubovas

Vytautas Mickevičius